August 17, 2018, 6:46 pm
ΕΦΕΣΗ - ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦΕΣΕΙΟΝΤΑ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Στην Κύπρο υπάρχει σήμερα μόνο δευτεροβάθμια απονομή Δικαιοσύνης και όχι τριτοβάθμια όπως στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι όταν εφεσιβληθεί μια απόφαση πρωτόδικου Δικαστηρίου τότε θα εξεταστεί η έφεση από το εφετείο στη βάση των πρακτικών της πρωτόδικης δίκης. Αν όμως κάποιος έχει παράπονο και με την απόφαση του Εφετείου (δευτεροβάθμια δικαιοσύνη) δεν υπάρχει ανώτερο Δικαστήριο στο οποίο να προσφύγει (τριτοβάθμια δικαιοσύνη) εκτός και αν επικαλεστεί παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οπόταν μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στο Στρασβούργο. (Βλ. Θέμα 11 αναφορικά με πρόταση για δημιουργία Τριτοβάθμιου Εφετείου.

Το Εφετείο ή Ανώτατο Δικαστήριο (σήμερα) αποτελείται από 13 Δικαστές οι οποίοι συνεδριάζουν σε τριμελείς συνθέσεις εκτός αν έχουν να αντιμετωπίσουν έφεση εξαιρετικού δημοσίου ενδιαφέροντος ή εκτός αν έχουν να αποφασίσουν για την ορθότητα νομικού σημείου που είχε αποφασιστεί από το Εφετείο σε προηγούμενη υπόθεση, δηλαδή αν καλούνται να ανατρέψουν δικό της δεδικασμένο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα συνεδριάσει η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η ύπαρξη μόνο 13 Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ίδιο σώμα έχει και την ιδιότητα του Διοικητικού Δικαστηρίου, τόσο πρωτοβάθμιου όσο και δευτεροβάθμιου, δημιουργεί συνθήκες μεγάλου φόρτου εργασίας. Αυτός ο φόρτος εργασίας αυτονόητα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για δικαστικά λάθη και γενικά για μείωση της ποιότητας και του κύρους της Δικαιοσύνης.

Μια μεταρρύθμιση της Κυπριακής Δικαιοσύνης δεν μπορεί παρά να ασχοληθεί με το πιο πάνω πρόβλημα εφαρμόζοντας λύσεις που θα μειώσουν τον όγκο υποθέσεων που φτάνει στο Εφετείο χωρίς να στερούν το βασικό δικαίωμα άσκησης έφεσης από ένα παραπονούμενο από πρωτόδικη απόφαση διάδικο.

Εισηγούμαι λοιπόν ένα μέτρο που είναι μια παραλλαγή του μέτρου που εισηγήθηκα για τιμωρία διάδικου σε αστική πρωτόδικη υπόθεση με διπλά έξοδα (δικηγορικά και δικαστικά) σε περίπτωση που αδικαιολόγητα απορρίψει πρόταση συμβιβασμού της υπόθεσης (Εισήγηση 2). Σκοπός του μέτρου είναι βέβαια να αποτελέσει ισχυρό αντικίνητρο στην αδικαιολόγητη προώθηση έφεσης αγνοώντας ευκαιρίες συμβιβασμού. Εισηγούμαι λοιπόν το ακόλουθο μέτρο:

Το «δόλωμα» του 30%

α) Σε οποιαδήποτε έφεση σε υπόθεση που αφορά αποκλειστικά χρηματικό ποσό, ο εφεσίβλητος (αυτός που κέρδισε πρωτόδικα και δέχεται τώρα την έφεση) θα έχει το δικαίωμα (όχι υποχρέωση) να προτείνει, γραπτώς και με κοινοποίηση στο Δικαστήριο, συμβιβασμό – έκπτωση 30% στο συνολικό ποσό που κέρδισε πρωτόδικα.

β) Αν ο εφεσείων δεχθεί την πρόταση τότε ο εφεσίβλητος θα του επιστρέφει το 30% πριν από την απόσυρση της έφεσης ή, σε περίπτωση που δεν είχε ήδη πληρωθεί το πρωτόδικο ποσό, ο εφεσείων θα πληρώνει το 70% πριν από την απόσυρση της έφεσης, αναλόγως της περίπτωσης.

γ) Σε περίπτωση που γίνει αυτή η πρόταση από τον εφεσίβλητο και ο εφεσείων την απορρίψει, και σε περίπτωση που η έφεση προχωρήσει και αυτή είτε
(i) απορριφθεί, είτε
(ii) πετύχει μεν εν μέρει αλλά όχι σε βαθμό που να πετύχει μείωση του οφειλόμενου βάσει της πρωτόδικης απόφασης ποσού πέραν του 30%,
τότε ο εφεσείων θα τιμωρείται με διπλά έξοδα – τόσο τα έξοδα του αντιδίκου όσο και του Δικαστηρίου.

δ) Το ποσοστό αυτό του 30% να είναι πάντα αναλλοίωτο (standard) προκειμένου να ενεργοποιηθεί το τιμωρητικό αυτό σύστημα.

ε) Αυτό το σύστημα δεν θα εμποδίζει τις δυο πλευρές να βρουν ένα οποιοδήποτε άλλο συμβιβασμό αν επιθυμούν.

στ) Σημειώνεται επίσης ότι αν και ο εφεσείων μπορεί να τιμωρηθεί βάσει αυτού του συστήματος, δεν ισχύει το αντίστοιχο στον εφεσίβλητο (δηλαδή να τιμωρηθεί με επιπρόσθετα δικαστικά έξοδα επειδή απέρριψε πρόταση συμβιβασμού από τον εφεσείοντα η οποία –απόρριψη- εκ του αποτελέσματος της έφεσης φάνηκε να ήταν «αδικαιολόγητη») για λόγους σεβασμού προς το πρωτόδικο Δικαστήριο. Με άλλα λόγια δεν τίθεται θέμα αδικαιολόγητης επιμονής στην ορθότητα δικαστικής απόφασης.

ζ) Το παρόν μέτρο αφορά μόνο υποθέσεις όπου το αντικείμενο είναι αποκλειστικά χρηματικό ποσό.

η) Το παρόν μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί και σε περίπτωση δημιουργίας Τριτοβάθμιου Εφετείου (βλ. Εισήγηση 10) εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσης από το Τριτοβάθμιο Εφετείο, και έχοντας υπόψη την Απόφαση του Δευτεροβάθμιου Εφετείου όσον αφορά το ποιος είναι ο εφεσείων και ποιος είναι ο εφεσίβλητος, και όσον αφορά το ποιο είναι το ισχύον συνολικό εξ Αποφάσεως ποσό (συμπεριλαμβανομένων εξόδων) πάνω στο οποίο προτείνεται η έκπτωση του 30%.

Διευκρινίζεται ότι το παρόν σύστημα δεν εμποδίζει την εξεύρεση συμβιβασμού από τα δύο μέρη ανεξάρτητα από την πιο πάνω διαδικασία.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΤΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ.


Online Φόρμα ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ του πιο πάνω μηνύματος ( * Απαιτούμενα) :


Όνομα * :


Επίθετο * :


Το e-mail σας * :


Το e-mail του παραλήπτη * :


Παρακαλώ Πληκτρολογήστε:   gcvarm   
Περιεχόμενα