August 17, 2018, 6:46 pm
Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Η αποτροπή και καταστολή του Χουλιγκανισμού

Προσπαθώντας κανείς να θεραπεύσει μια αρρώστια θα πρέπει να κάνει πρώτα την ορθή διάγνωση. Ο χουλιγκανισμός είναι αναμφισβήτητα μια αρρώστια που ταλαιπωρεί το σώμα της κυπριακής κοινωνίας. Κατά την άποψή μας, ο βασικός λόγος ύπαρξης αυτής της αρρώστιας είναι η ανωριμότητα. Πιο συγκεκριμένα:

α) Η ανωριμότητα των ανθρώπων που προκαλούν επεισόδια.

β) Δραματική ατμόσφαιρα που προκαλούν τα τηλεοπτικά ΜΜΕ ενισχύοντας την ανωριμότητα.

γ) Εμπρηστικές δηλώσεις παραγόντων ενισχύοντας την ανωριμότητα.

δ) Κομματικοποίηση του ποδοσφαίρου ενισχύοντας την ανωριμότητα.

Το να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα όμως είναι μεγάλη υπόθεση που χρειάζεται μακροπρόθεσμο και πολυμέτωπο σχεδιασμό που καμιά Κυβέρνηση δεν μπορεί να επιτύχει ιδιαίτερα στην απουσία κοινωνικής ενότητας και συστράτευσης και στην παρουσία συγκρουόμενων συμφερόντων.

Πρακτικά αυτό που μπορεί να γίνει, κατά την άποψή μας, είναι η ενίσχυση της αποτροπής και καταστολής του φαινομένου με αυστηρή εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων (παράλληλα με άλλα που ήδη εφαρμόζονται):

α) Έκδοση αθλητικής ταυτότητας και δια βίου αποκλεισμός από τα γήπεδα ανθρώπων που καταδικάζονται για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα με βίαιο στοιχείο είτε σε αθλητικό χώρο ή αλλού πχ. επίθεση, οχλαγωγία, συμπλοκή, βιασμός κλπ.

β) Κάθε στάδιο να είναι δικτυωμένο με επαρκή αριθμών καμερών ώστε να μην υπάρχει ο παραμικρός χώρος που να μην παρακολουθείται.

γ)  Η δημιουργία επεισοδίων από οπαδούς μιας ομάδας να θεωρείται, σε περίπτωση που αυτά γίνουν εντός αθλητικών χώρων, ποινικό αδίκημα διαπραχθέν (επιπρόσθετα από τα ίδια τα πρόσωπα που συμμετείχαν) και από το ίδιο το σωματείο ή ποδοσφαιρική εταιρεία και σε περίπτωση που κριθεί ένοχη μια τέτοια εταιρεία να επιβάλλεται σε αυτή βαρύτατη χρηματική ποινή.

δ) Προς αντιμετώπιση του καρκινώματος της κομματικοποίησης, εισαγωγή νομοθεσίας που να απαγορεύει σε οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο ή μέλος οποιουδήποτε κόμματος να είναι αξιωματούχος οποιουδήποτε ποδοσφαιρικού σωματείου. Επίσης, απαγόρευση δηλώσεων από αθλητικούς ή πολιτικούς παράγοντες που τείνουν να κομματικοποιήσουν τον αθλητισμό.

ε) Τα τηλεοπτικά κανάλια, να μην δικαιούνται να προβάλλουν με τηλεοπτικές εικόνες επεισόδια βίας ή αναρχίας είτε εντός του αγωνιστικού χώρου, είτε στις κερκίδες είτε εκτός αθλητικού χώρου.

Πιστεύω ότι ο συνδυασμός αυτών των μέτρων θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός για τους ακόλουθους λόγους:

α) Όσον αφορά το πρώτο μέτρο του δια βίου αποκλεισμού, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σκληρό και ως μια αυστηρή παραδειγματική ποινή χωρίς όμως να οδηγεί στην απελπισία που θα οδηγούσε μια νομοθετική αύξηση προβλεπόμενης ποινής φυλάκισης. Σημειώνεται επίσης ότι η συχνή τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων μετριάζει τη σκληρότητα αυτού του νόμου. Από την άλλη είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέτρο εφόσον αποκλείει πολλά πρόσωπα που πιθανώς να έχουν κάποια τάση να συμπεριφερθούν βίαια σε αθλητικό χώρο.

β) Όσον αφορά το δεύτερο, το οπτικοακουστικό υλικό των καμερών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο στο Δικαστήριο για την επίτευξη καταδικών προσώπων που εμπλέκονται σε επεισόδια.

γ) Το τρίτο αποτρεπτικό μέτρο κατά της ίδιας της ποδοσφαιρικής εταιρείας διασφαλίζει τη συνεργασία της με την Αστυνομία στην προσπάθεια αναγνώρισης των εμπλεκομένων αδικοπραγούντων έτσι ώστε αυτοί, με τον ισόβιο αποκλεισμό τους από τα γήπεδα, να μην αποτελούν πλέον αιτία για επιβολή βαρύτατων προστίμων στην ποδοσφαιρική εταιρεία. Περαιτέρω, ο χειρισμός της υπόθεσης από το Ποινικό Δικαστήριο, παρά ένα Αθλητικό Δικαστήριο της ΚΟΠ, προσφέρει ένα ακλόνητο εχέγγυο αντικειμενικότητας.

δ) Το τέταρτο μέτρο, έχει ως στόχο να δώσει το μήνυμα ότι τα κόμματα θα πρέπει να πάψουν να προσπαθούν να διεισδύουν στον τομέα του ποδοσφαίρου διότι η παρουσία τους αποτελεί καταλύτη στην αύξηση του φανατισμού και της βίας.

ε) Το πέμπτο μέτρο σχετίζεται με τη ψυχολογία του οπαδού και ιδιαίτερα την εφηβική ψυχολογία με βάση την οποία αυτές οι εικόνες θα προκαλέσουν δραματικό ενθουσιασμό ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή ή ακόμη και την πρόκληση τέτοιων καταστάσεων στον επόμενο αγώνα, με σκοπό να προκαλέσει την προσοχή των φίλων του.

Εν κατακλείδι, τα μέτρα αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή αποτροπή και καταστολή του χουλιγκανισμού χωρίς να δραματοποιούν την κατάσταση έτσι ώστε να ενθαρρύνεται «από την πίσω πόρτα» η ανωριμότητα που εκτρέφει αυτό το φαινόμενο.

Η Μεταρρύθμιση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου

Μια πιο έμμεση αιτία ανωριμότητας, φανατισμού και χουλιγκανισμού είναι και η ανοησία του να υποστηρίζεις  με πάθος μια ομάδα οι παίκτες της οποίας είναι ξένοι και που κατά κανόνα μετεγγράφονται σε άλλα σωματεία μέσα σε ένα δυο χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, ένας οπαδός υποστηρίζει την τοπική ομάδα της πόλης του ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών είναι από άλλη χώρα και μάλιστα αγωνίζονται σε συνθήκες άκρας προσωρινότητας!

Βέβαια αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως συνέπεια της μετάβασης του ποδοσφαίρου μας από ερασιτεχνικό σε επαγγελματικό. Όμως και ο «επαγγελματισμός» πρέπει να έχει τα όρια του ώστε να μην είναι εντελώς ασύμμετρος με την αθλητική φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου. Και η αθλητική φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου μας υπενθυμίζει ότι σκοπός κάθε αθλήματος είναι η ευγενής άμιλλα, η ψυχοσωματική υγεία των συμμετεχόντων και η υγιής ψυχαγωγία των παρακολουθούντων.

Η ασυμμετρία του «επαγγελματισμού» εκτός από καταλύτης ανισορροπίας και φανατισμού ανάμεσα στους οπαδούς, λειτουργεί και στερητικά των δικαιωμάτων και των ευκαιριών ανάδειξης των τοπικών μας ποδοσφαιριστών εφόσον έχουν να αντιμετωπίσουν τον ασύμμετρο ανταγωνισμό ποδοσφαιριστών από την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομολογία και νομοθεσία, η ΚΟΠ δεν μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στα σωματεία στην απόκτηση ξένων, κοινοτικών ποδοσφαιριστών. Θα μπορούσε όμως η ΚΟΠ να ενθαρρύνει και να προωθήσει μια «Συμφωνία Κυρίων» μεταξύ των σωματείων για να αυτοπεριοριστούν σε τρεις μόνο μη Κύπριους παίκτες.

Με την εφαρμογή αυτού του μέτρου, πιστεύω ειλικρινά ότι το ποδοσφαιρικό γεγονός θα αποκτήσει (ή θα επανακτήσει) περισσότερο νόημα, ήθος και ομορφιά ώστε αυτό να είναι (ή να ξαναγίνει) χρήσιμο και ωφέλιμο για την κοινωνία.             ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΤΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ.


Online Φόρμα ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ του πιο πάνω μηνύματος ( * Απαιτούμενα) :


Όνομα * :


Επίθετο * :


Το e-mail σας * :


Το e-mail του παραλήπτη * :


Παρακαλώ Πληκτρολογήστε:   av5n3k   
Περιεχόμενα